Vlucht vertraagd, geannuleerd of overboekt?

Je hebt mogelijk recht op €600 aan compensatie!

Check compensatie

Mogelijke wijziging van Europese Verordening (EG) nr. 261/2004

In Europa zijn er bepaalde rechten vastgesteld om passagiers te beschermen in het geval van vertragingen, annuleringen of andere verstoringen van vluchten en hen te compenseren voor deze ongemakken. De luchtvaartmaatschappijen en verschillende lidstaten van de Europese Unie zijn echter van mening dat deze Verordening moet worden herzien om de belangen van de luchtvaartsector beter te beschermen.

Wat zijn mijn rechten als passagier?

De rechten van passagiers in de Europese Unie zijn vastgelegd in de Europese Verordening inzake passagiersrechten (EG) nr. 261/2004. Op basis van deze wetgeving kunnen passagiers aanspraak maken op compensatie in het geval van een verstoorde vlucht, door een vertraging, annulering, overboeking of andere onregelmatigheden. De belangrijkste rechten zijn hieronder kort samengevat.

Wat zijn mijn rechten bij een vertraagde vlucht?

Voor vluchtvertragingen van 3 uur of meer, hebben passagiers recht op een financiële compensatie die kan oplopen tot €600 per persoon. Dit recht is vastgelegd in Europese Verordening 261/2004 inzake passagiersrechten (EG) nr. 261/2004 en geldt voor alle vluchten die binnen de Europese Unie plaatsvinden of vanuit de Europese Unie vertrekken. Bovendien geldt dit recht ook voor vluchten die binnen de Europese Unie landen, op voorwaarde dat de uitvoerende luchtvaartmaatschappij een hoofdkantoor binnen de EU heeft.

Compensatiebedragen bij vertragingen en annuleringen op basis van Europese wetgeving

 

De hoogte van het compensatiebedrag is afhankelijk van de vliegkilometers en de opgelopen vertraging waarmee je op de bestemming bent aangekomen. Op basis van Europese Verordening 261/2004 heb je recht op de volgende bedragen:

 • €250 p.p. voor vluchten tot en met 1.500 kilometer
 • €400 p.p. voor alle vluchten binnen de Europese Unie van meer dan 1.500 kilometer
 • €400 p.p. voor alle vluchten buiten de Europese Unie tussen de 1.500 en 3.500 kilometer
 • €600 p.p. voor alle overige vluchten

Het recht op compensatie geldt voor alle passagiers. Ook voor kinderen, mits zij tijdens de vlucht ouder dan twee jaar zijn en een eigen stoel en dus een betaald ticket hebben.

Let op: In het geval van een vluchtvertraging tussen de drie en vier uur met een afstand van 3.500 kilometer of meer, heb je recht op 50% van het compensatiebedrag.

Naast het recht op compensatie heb je bij een vertraging van twee uur of langer recht op verzorging van de luchtvaartmaatschappij. Verzorging houdt in: maaltijden, verfrissingen en twee gratis telefoon-, fax- of e-mailberichten. In het geval van een geannuleerde vlucht kan het voorkomen dat de vervangende vlucht pas de volgende dag vertrekt. Als dit het geval is, dan moet de luchtvaartmaatschappij deze hotelovernachting(en) betalen, inclusief het vervoer tussen de luchthaven en het hotel.

Wat zijn mijn rechten bij een geannuleerde vlucht?

Ook in het geval van een geannuleerde vlucht kunnen passagiers aanspraak maken op compensatie. Net als bij vertragingen is het compensatiebedrag gebaseerd op het aantal vliegkilometers en heeft deze een maximum van €600 per passagier. Bij een annulering hebben passagiers ook recht op vervangend vervoer, dat door de luchtvaartmaatschappij moet worden geregeld. In de volgende gevallen hebben passagiers daarnaast ook nog recht op compensatie:

 • Je bent minder dan 7 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte gesteld van de wijziging: als je vervangende vlucht meer dan één uur eerder dan gepland vertrekt, of ten minste 2 uur later dan gepland, heb je recht op compensatie.
 • Je bent tussen de 7 en 14 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte gesteld van de wijziging: als je vervangende vlucht meer dan 2 uur eerder dan gepland vertrekt, of minstens 4 uur later dan gepland, heb je recht op compensatie.

Indien de luchtvaartmaatschappij je meer dan 2 weken voor vertrek op de hoogte heeft gesteld van de annulering, heb je geen recht op compensatie. In dit geval zul je de wijziging van het vluchtschema moeten accepteren. De luchtvaartmaatschappij kan je hierover per e-mail, SMS of telefoongesprek informeren. Het is van belang dat je de berichtgeving daadwerkelijk hebt ontvangen. Als het reisbureau waarmee je hebt geboekt door de luchtvaartmaatschappij is geïnformeerd over de annulering, maar de informatie niet tijdig aan de passagier doorgeeft, heb je dus alsnog recht op compensatie!

In welke gevallen heb ik geen recht op compensatie?

Als de verstoring van je vlucht is veroorzaakt door een buitengewone omstandigheid, heb je geen recht op compensatie. Onder buitengewone omstandigheden wordt verstaan: redenen voor vluchtvertragingen en -annuleringen die niet onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen. Een klassiek voorbeeld hiervan zijn slechte weersomstandigheden. Tijdens zware stormen kunnen vliegtuigen vaak niet opstijgen en bestaat de kans dat de vlucht vertraging oploopt. Gezien het feit dat de luchtvaartmaatschappij de storm zelf niet heeft veroorzaakt, heb je in deze situatie geen recht op compensatie.

We spreken van een buitengewone omstandigheden als:

 • weersomstandigheden de uitvoering van de vlucht hinderen;
 • het vliegtuig waarmee de vlucht wordt uitgevoerd, door sabotage of terrorisme in zoverre is beschadigd, dat de vliegveiligheid niet kan worden gegarandeerd;
 • de fabrikant van de toestellen waaruit de vloot van de betrokken luchtvaartmaatschappij is samengesteld, of een bevoegde autoriteit, bekend maakt dat deze toestellen mogelijk een gebrek vertonen dat gevolgen kan hebben voor de vliegveiligheid en daarom zo spoedig mogelijk geïnspecteerd moet worden;
 • de luchthaven is gesloten;
 • een passagier aan boord ziek wordt of er een medisch noodgeval plaatsvindt, waardoor de vlucht een noodlanding moet maken of niet kan opstijgen;
 • een staking van het personeel op een luchthaven of een staking van een luchtverkeersleiding gevolgen heeft voor de vluchtuitvoering.

Wat gaat er mogelijk veranderen in de verordening?

Hoewel passagiers op dit moment recht hebben op een compensatie bij vertragingen vanaf 3 uur, bestaat de mogelijkheid dat hier verandering in komt. Het voorstel voor de herziening van de verordening inzake de rechten van vliegpassagiers is dat er in de toekomst enkel aanspraak op compensatie kan worden gemaakt bij vertragingen vanaf 5 uur. Een verandering in deze regelgeving zou uiterst consument onvriendelijk zijn.

Na verandering van de verordening, zouden de voorwaarden er als volgt uit komen te zien:

 • 5 uur vertraging voor vluchten tot 1.500 kilometer
 • 9 uur vertraging voor vluchten tussen 1.500 kilometer en 3.500 kilometer (en vluchten binnen de Europese Unie vanaf 3.500 kilometer)
 • 12 uur vertraging voor vluchten buiten de Europese Unie vanaf 3.500 kilometer

Alleen als de vlucht aan een van bovenstaande voorwaarden voldoet, zouden passagiers in aanmerking komen voor compensatie van €250, €400 of €600 per persoon. Dit is een aanzienlijke verslechtering ten opzichte van de huidige verordening.

Deze voorgestelde herziening van Europese Verordening 261/2004 is geïnitieerd door luchtvaartmaatschappijen, die hiermee uitsluitend in hun eigen belang handelen. Zeker als je je bedenkt dat luchtvaartmaatschappijen voortdurend proberen om belastingverlagingen voor kerosine en het milieu door te drukken. Vlucht-Vertraagd.nl zet zich in voor de rechten van vliegpassagiers en verdedigt deze rechten en de verordening tegen de belangen van de luchtvaartmaatschappij.

Ook de rechten van passagiers met een geannuleerde vlucht worden aangetast door de eventuele herziening van de verordening. Hoewel er momenteel verschillende regelingen bestaan die ervoor zorgen dat passagiers geen buitensporige vertragingen hoeven te accepteren als zij een vervangende vlucht krijgen aangeboden, zouden ze in de volgende gevallen geen recht meer hebben op compensatie:

 • De passagiers werden minstens 14 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte gesteld van de annulering en de alternatieve vlucht. Dit is in overeenstemming met de huidige wetgeving.
 • De passagiers werden minder dan 14 dagen voor het geplande vertrek op de hoogte gesteld, maar de alternatieve vlucht landt niet later dan:
  • 5 uur na de geplande aankomst, voor vluchten tot 1.500 kilometer
  • 9 uur na de geplande aankomst, voor vluchten tussen 1.500 en 3.500 kilometer (en vluchten binnen de Europese Unie vanaf 3.500 kilometer)
  • 12 uur na de geplande aankomst voor vluchten buiten de Europese Unie vanaf 3.500 kilometer

Het recht op verzorging van de luchtvaartmaatschappij blijft gelden, bij vertragingen van 2 uur of meer, ongeacht de afstand van de vlucht. Passagiers hebben nog steeds recht op maaltijden, verfrissingen en twee gratis telefoon-, fax- of e-mailberichten. In het geval van een geannuleerde vlucht kan het voorkomen dat de vervangende vlucht pas de volgende dag vertrekt. Als dit het geval is, dan moet de luchtvaartmaatschappij deze hotelovernachting(en) betalen, inclusief het vervoer tussen de luchthaven en het hotel.

De voorgestelde wijzigingen zullen ook een uitgebreide lijst van buitengewone omstandigheid bevatten. Omstandigheden die niet in deze lijst worden benoemd mogen dan ook niet worden bestempeld als buitengewoon of onvoorzien. Hoewel dit in eerste instantie lijkt op een positieve ontwikkeling waardoor er voor meer duidelijkheid wordt gezorgd, blijkt er bij nader inzien een addertje onder het gras te schuilen; technische mankementen aan het toestel worden ook gezien als een buitengewone omstandigheid.

Technische mankementen zijn een van de meest voorkomende redenen voor vertragingen en annuleringen. Door technische mankementen als een buitengewone omstandigheid te beschouwen, komen luchtvaartmaatschappijen dus onder een groot aantal claims uit. Toch dragen zij uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de veiligheid aan boord van het toestel. Met dit voorstel wordt nogmaals duidelijk dat de belangen van de luchtvaartmaatschappijen worden nagestreefd.

Wat betekent dit voor reizigers?

Het doorvoeren van bovenstaande wijzigingen in de verordening zou zeer positief uitpakken voor de luchtvaartmaatschappijen; maar gaat ten koste van hun klanten. Vandaag de dag hebben slechts 6,6 miljoen van de ruim 892 miljoen passagiers die jaarlijks reizen recht op compensatie. Dit komt neer op een percentage van 0,74%. Als de wijzigingen in de verordening inzake passagiersrechten zouden worden doorgevoerd, zou slechts een fractie van deze mensen het recht behouden om compensatie te claimen. Naar schatting zou dit neerkomen op 1,8 miljoen claims per jaar. Op basis van de vernieuwde versie van de verordening, zou slechts 0,20% van alle passagiers nog steeds recht hebben op compensatie. 73% van alle passagiers die momenteel recht hebben op een schadevergoeding zouden hun rechten verliezen als gevolg van de nieuwe voorwaarden en het feit dat technische mankementen als buitengewone omstandigheden zouden worden beschouwd.

Dat deze verordening tegen de wil en belangen van Europese burgers ingaat, blijkt uit het feit dat 91% van alle passagiers in Europa de huidige verordening inzake passagiersrechten steunt. Volgens 85% van de ondervraagden is de nieuwe versie minder consumentvriendelijk en 75% is van mening dat de minimale vertragingstijden juist moeten verkort in plaats van verlengd.

Waarom wordt de verordening inzake passagiersrechten ter discussie gesteld?

Luchtvaartmaatschappijen klagen al jaren over de voorwaarden van de Europese verordening inzake passagiersrechten en proberen deze dan ook in hun voordeel te veranderen. Sinds januari is Kroatië voorzitter van de Europese Raad en het land wil deze tijd gebruiken om de rechten van vliegpassagiers in de Europese Unie, ten gunste van luchtvaartmaatschappijen, te wijzigen. Het voorzitterschap van Kroatië duurt tot 30 juni, waarna Duitsland het stokje zal overnemen. Over eventuele wijzigingen in de rechten van luchtvaartpassagiers zal tegen die tijd dus een definitief besluit worden genomen.

De service van Vlucht-Vertraagd.nl

Sinds 2010 zetten wij ons als een van de eerste diensten in onze soort in voor de rechten van gedupeerde vliegpassagiers in heel Europa. Via onze website, beschikbaar in negen verschillende talen, helpen wij gedupeerde passagiers bij het claimen van de vergoeding waar zij wettelijk recht op hebben in het geval van een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam hebben wij al honderdduizenden passagiers geholpen bij het claimen van compensatie.

Of je nu op vakantie gaat of op zakenreis bent, een vertraging is altijd vervelend. Helaas weigeren luchtvaartmaatschappijen het doorgaans om de wettelijke schadevergoeding uit te betalen, of proberen onder de wetgeving uit te komen. Als de luchtvaartmaatschappij de claim afwijst zullen wij de argumenten en verstrekte informatie verifiëren en indien nodig juridische procedures starten. We innen alleen een succesfee als de luchtvaartmaatschappij de terugbetaling of de compensatie ook daadwerkelijk betaalt. Ga naar de prijslijst voor meer informatie. Ons team van claim specialisten zet zich graag in voor jouw passagiersrechten!

Vragen? Neem contact met ons op

Heb je het antwoord op jouw vraag niet gevonden? Hier lees je hoe je met ons in contact kunt komen. Wij streven er altijd naar om je zo snel mogelijk te helpen!
 

➜ Check mijn vluchtWat onze klanten over ons zeggen:

Check vrijblijvend of je recht hebt op compensatie of een terugbetaling!

Check mijn vlucht