Privacy

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Bij het indienen van een claim bij Vlucht-Vertraagd.nl vragen wij u om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, waaronder uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vlucht-vertraagd.nl of dit zelf in uw online dossier aanpassen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en de gegevens uit onze database verwijderen, mits u heeft voldaan aan uw financiƫle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Derden

Vlucht-Vertraagd.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Vlucht-Vertraagd.nl neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vlucht-vertraagd.nl.