Buitengewone omstandigheden

Wanneer heb je wel en wanneer heb je geen recht op een vergoeding bij vertraging of annulering van je vlucht? Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Jouw vlucht moet minstens drie uur vertraagd zijn. In het geval van annulering kom je in aanmerking als je met een vertraging van twee uur op je eindbestemming aankomt. Daarnaast kunnen luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op 'buitengewone omstandigheden'. Vaak beroepen vliegmaatschappijen zich op buitengewone omstandigheden terwijl dit niet de oorzaak van de vertraging is geweest. Twijfel je over de reden voor de vertraging? Dan is het verstandig om alsnog je claim via Vlucht-Vertraagd.nl in te dienen. Onze combinatie van ervaring en expertise zorgt ervoor dat we vaker en sneller succes behalen. Hoe meer claims er worden ingediend, voorgelegd aan handhavende instanties of voor de rechter komen, des te meer duidelijkheid er komt over wanneer je precies recht hebt op compensatie.

Mis je schadevergoeding niet, dien een claim in.

Buitengewone omstandigheden bij vluchtvertraging

Buitengewone omstandigheden bij een vluchtvertraging: wat wordt hier eigenlijk mee bedoeld? In elk geval spreken we van buitengewone omstandigheden als:

A) weersomstandigheden de uitvoering van de vlucht hinderen;

B) het vliegtuig waarmee de vlucht wordt uitvoerd, door sabotage of terrorisme in zoverre is beschadigd, dat de vliegveiligheid niet kan worden gegarandeerd;

C) het vliegtuig waarmee de vlucht wordt uitgevoerd, bij binnenkomst van de voorafgaande vlucht door een van buiten komende oorzaak, zoals een botsing met een van buiten komend voorwerp of met een of meer vogels, door weersomstandigheden, zoals een blikseminslag, of door een harde landing, mogelijk zodanig beschadigd is dat het niet zonder een extra inspectie voor de volgende vlucht kan vertrekken;

D) de fabrikant van de toestellen waaruit de vloot van de betrokken luchtvaartmaatschappij is samengesteld, of een bevoegde autoriteit, bekend maakt dat deze toestellen mogelijk een gebrek vertonen dat gevolgen kan hebben voor de vliegveiligheid en daarom zo spoedig mogelijk geinspecteerd moet worden;

E) op een reeds aangekomen vlucht, dat wil zeggen nadat de blokken voor de wielen zijn weggehaald, een onverwacht vliegveiligheidsprobleem ontstaat en de piloot om die reden de start- of de vlucht afbreekt, bijvoorbeeld vanwege een botsing met een of meer vogels (birdstrike);

F) een besluit van het luchtverkeersleiding voor het vliegtuig, waarmee de vlucht zal worden uitgevoerd, de annulering een of meer vluchten of een vertraging van drie uur of meer veroorzaakt;

G) een staking van het personeel op een luchthaven of een staking van een luchtverkeersleiding gevolgen heeft voor de vluchtuitvoering indien;

1. de staking op een zodanig tijdstip is aangekondig dat de luchtvaartmaatschappij niet meer in staat was maatregelen te treffen om de geplande vlucht uit te voeren, of;

2. de staking plaatsvindt op de luchthaven van aankomst en er een aanmerkelijke kans bestaat dat het vliegtuig ten gevolge van de staking op die luchthaven komt vast te staan.

Houd de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk en krijg je geld terug!

Geen buitengewone omstandigheden

Van buitengewone omstandigheden is geen sprake in geval van een technisch probleem bij een vliegtuig, tenzij dit probleem is voortgekomen uit gebeurtenissen die van oorsprong niet samengaan met de normale gang van zaken en waarop de luchtvaartmaatschappij geen invloed op heeft kunnen uitoefenen. Als de luchtvaartmaatschappij zich aan de voorgeschreven vereisten wat het onderhoud van het toestel betreft, dan is er aangetoond dat de luchtvaartmaatschappij alle redelijke maatregelen heeft getroffen en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

Oorzaak van je vluchtvertraging onbekend? Geen probleem!

Helaas zijn de bovenstaande genoemde omstandigheden niet heel specifiek en zijn er talloze verschillende omstandigheden te noemen die als buitengewone omstandigheid worden vermeld door de luchtvaartmaatschappijen. Is de reden van vertraging of annulering van de vlucht niet bekendgemaakt? Of weet je simpelweg de reden niet? Dan kun je alsnog je claim indienen bij Vlucht-Vertraagd.nl. Wij kunnen op basis van je vluchtnummer en vluchtdatum met onze database inzien wat de omstandigheden van je vlucht zijn geweest.

Trustpilot