Passport 159592 640

Opnemen vingerafdrukken in paspoort toegestaan

woensdag 30 oktober 2013

Mensen die een nieuw paspoort aanvragen zullen voortaan gevraagd worden vingerafdrukken af te staan. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bevestigde onlangs dat hoewel het afnemen en opslaan van vingerafdrukken een aantasting van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens inhoudt, deze maatregelen gerechtvaardigd zijn om fraude met reisdocumenten te voorkomen. 

Deze uitspraak werd gedaan in de zaak Michael Schwarz vs. de Stad Bochum. Toen Schwarz een paspoort aanvroeg in Bochum werd hem gevraagd vingerafdrukken af te geven. Nadat hij dit had geweigerd wees de gemeente zijn aanvraag af. Schwarz stelde daarop hoger beroep in om deze beslissing verworpen te krijgen. Het was vervolgens aan de Duitse rechter om vast te stellen of het eisen van vingerafdrukken een schending van de grondrechten van de Europese Unie inhield. Het Hof beantwoordde deze vraag bevestigend. Toch werd geoordeeld dat deze maatregelen gerechtvaardigd zijn door het doel om paspoorten te beschermen tegen elk frauduleus gebruik ervan.

passport-159592_640

Met deze maatregel moet het illegaal binnenkomen in de EU van niet-geautoriseerde personen tegen worden gegaan. Het vervalsen van paspoorten zal worden bemoeilijkt en toegangspunten tot de EU (zoals vliegvelden) zullen meer uitgebreide rechten hebben om biometrische data van reizigers te controleren en zo misdaden op te sporen.

In de Verordening staat uitdrukkelijk vermeld dat vingerafdrukken alleen mogen worden gebruikt voor het verifiëren van de authenticiteit van het paspoort en de identiteit van de houder ervan. Elk ander gebruik zal niet toegestaan zijn en zal een schending van Europese rechten inhouden.

Geschreven door: Team Vlucht-vertraagd.nl