Vakbonden en KLM nog steeds niet akkoord over CAO

zaterdag 1 december 2012

Al lange tijd zijn KLM en vakbonden in onderhandeling over een nieuwe CAO. De VNV de bond van de vliegers ligt nog dwars, met de bonden voor het cabine- en grondpersoneel is KLM wel al tot een overeenkomst gekomen. Komende week zullen de onderhandelingen verder gaan. Van gedwongen ontslagen lijkt vooralsnog geen sprake wel zal er moeten worden ingeleverd op andere vlakken. Er komt een nullijn van salarissen tor eind 2014 en er moet structureel een dag worden ingeleverd. De duur van de nieuw in te voeren CAO is een hekel punt. 
De NVLT de vakbond voor technici en de VNC die het grootste deel van het cabinepersoneel vertegenwoordigt, zeggen blij te zijn met de behaalde resultaten uit de onderhandelingen. KLM en de vakbonden zijn elkaar dicht genaderd. Een onderdeel van de afspraken zou zijn dat het personeel ook gaat meeprofiteren als het beter gaat met de luchtvaartmaatschappij.
VNV dat de piloten vertegenwoordigt hoopt komende week samen met de luchtvaartmaatschappij tot een akkoord te komen. Pas na dit akkoord zal een definitief akkoord worden geformuleerd en gepresenteerd aan de leden van de verschillende vakbonden.