Vlucht-Vertraagd.nl helpt 17.000 passagiers bij het claimen van een terugbetaling van ticketkosten

vrijdag 19 juni 2020

In de afgelopen maanden zijn meer dan 90% van alle vluchten in Europa geannuleerd. Minstens 147 miljoen passagiers zijn hier de dupe van geworden en krijgen de keuze om een voucher te accepteren óf een terugbetaling van de ticketkosten te ontvangen. Vlucht-Vertraagd.nl vertegenwoordigt ruim 17.000 passagiers waarvan het verzoek voor een terugbetaling door luchtvaartmaatschappijen werd geweigerd. Op basis van Europese Verordening 261/2004 inzake passagiersrechten staan deze passagiers wettelijk gezien in hun recht om het geld binnen 7 dagen na de annulering van de vlucht te ontvangen. Echter wordt deze wetgeving door verschillende luchtvaartmaatschappijen niet opgevolgd en zo worden gedupeerde passagiers al maandenlang afgescheept met een voucher in plaats van een rechtmatige terugbetaling van de ongebruikte tickets.

17.000 passagiers in afwachting van terugbetaling ticketkosten

“Het gedrag dat de luchtvaartmaatschappijen vertonen is een overduidelijk in overtreding van de wet. De rechten van passagiers zijn binnen de Europese Unie goed gedefinieerd en toch weigeren de airlines ze te erkennen,” zegt Tom van Bokhoven, CEO en oprichter van Vlucht-Vertraagd.nl. De database van de organisatie die zich specialiseert in de rechten van passagiers bevat momenteel al meer dan 17.000 aanvragen voor een terugbetaling van ticketkosten. Deze consumenten hebben de firma gemachtigd om hun geld terug te vragen bij de luchtvaartmaatschappij, en het aantal dossiers neemt per dag flink toe.

Om deze passagiers te helpen bij hun claim, neemt Vlucht-Vertraagd.nl contact op met de luchtvaartmaatschappij om zo het conflict tussen de consument en de vliegmaatschappij door middel van buitengerechtelijke onderhandelingen op te lossen. Dit is de meest voordelige oplossing voor beide partijen; zonder een gerechtelijke procedure ontvangt de passagier het geld veel sneller en voor de luchtvaartmaatschappij houdt dit in dat zij naast de terugbetaling van de ticketkosten niet ook nog eens juridische kosten maken. De meerderheid van de luchtvaartmaatschappijen houdt zich echter niet aan de wetgeving en daarom is Vlucht-Vertraagd.nl gedwongen om juridische stappen te ondernemen. Aangezien de Europese Commissie het belang van de EU-verordening inzake passagiersrechten dit jaar al meerdere malen onder de aandacht heeft gebracht, zouden deze juridische stappen echter niet nodig moeten zijn.

Vlucht-Vertraagd.nl helpt 17.000 passagiers bij het claimen van een terugbetaling van ticketkosten

Begrip voor getroffen luchtvaartindustrie

De huidige situatie is niet alleen lastig voor de consument. De meeste industrieën werden zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus, waarbij de luchtvaartindustrie zeker geen uitzondering vormt. Vlucht-Vertraagd.nl heeft de luchtvaartmaatschappijen in de gelegenheid gesteld om op de huidige situatie te reageren en hoe zij van plan zijn om te voldoen aan alle verzoeken voor de terugbetalingen van ticketkosten. Helaas heeft een groot aantal van de betrokken luchtvaartmaatschappijen ofwel helemaal geen gehoor gegeven aan de brieven van het claimbedrijf, of ervoor gekozen om de claims onmiddellijk af te wijzen.

Vlucht-Vertraagd.nl toont geen begrip voor de onwetendheid waarmee de luchtvaartmaatschappijen in deze situatie handelen. “Dit laat nogmaals zien dat de airlines zich alleen maar bekommeren om hun winst. Individuele passagiers worden door de meeste luchtvaartmaatschappijen gewoonweg genegeerd. Met onze vakkennis proberen we de consument daarom zo goed mogelijk te ondersteunen en zetten wij ons in voor hun rechten,” aldus van Bokhoven.

Schending van de wet

Vlucht-Vertraagd.nl verwerkt momenteel claims voor terugbetalingen van ticketkosten tegen in totaal 86 luchtvaartmaatschappijen. Geen van deze maatschappijen heeft een terugbetaling binnen de wettelijke termijn van 7 dagen uitgevoerd. Een groot aantal airlines heeft de claims afgewezen, wat in overtreding is met de toepasselijke wetgeving. Deze vliegmaatschappijen weigeren dan ook stelselmatig de terugbetaling van de ticketkosten aan hun passagiers.

En dit is slechts het topje van de ijsberg. De sterke communicatie van de luchtvaartmaatschappijen die hun klanten onder druk proberen te zetten om vouchers te accepteren, heeft de meeste van hen doen geloven dat ze geen recht hebben op een terugbetaling. Vlucht-Vertraagd.nl vertegenwoordigt 17.000 van de in totaal 147 miljoen passagiers die sinds maart te maken hebben gehad met een geannuleerde vlucht en daarom het recht hebben om hun geld terug te krijgen. Passagiers die zelfstandig een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij krijgen vaak niet de kans om met succes actie te ondernemen, omdat de airlines ze simpelweg negeren of de claim onterecht afwijzen. Men kan er dus vanuit gaan dat meer dan 99% van alle passagiers nog steeds wacht op de terugbetaling waar ze recht op hebben. Dit ondanks het feit dat verschillende lidstaten van de Europese Unie hun nationale luchtvaartmaatschappijen financieel steunen en ze in feite de financiële middelen zouden moeten hebben om hun klanten uit te betalen. Dit bewijst eens te meer dat de prioriteiten van de airlines duidelijk niet bij het tevreden stellen van de passagiers liggen.

Over Vlucht-Vertraagd.nl

Sinds 2010 zetten wij ons als een van de eerste diensten in onze soort in voor de rechten van gedupeerde vliegpassagiers in heel Europa. Via onze website Vlucht-Vertraagd.nl, beschikbaar in negen verschillende talen, helpen wij gedupeerde passagiers bij het claimen van de vergoeding waar zij wettelijk recht op hebben in het geval van een vertraagde, geannuleerde of overboekte vlucht. Vanuit ons hoofdkantoor in Amsterdam hebben wij al honderdduizenden passagiers geholpen bij het claimen van compensatie of een terugbetaling van ticketkosten.

=> Lees meer over het claimen van een terugbetaling van je ticket

➜ Claim jouw terugbetaling