Europees Parlement

Stemming Europees Parlement over passagiersrechten

woensdag 5 februari 2014

Vandaag stemde het Europees Parlement opnieuw over de herziening van de wetgeving die passagiers beschermt bij onder andere vertraging met het vliegtuig. Dat vliegtuigpassagiers dan recht hebben op een vergoeding is slechts bij weinig passagiers bekend; daarnaast is het lastig om die vergoeding daadwerkelijk te verkrijgen, zo stelde het Parlement vast. Hier moet verbetering in komen en dus zal de wetgeving aangepast worden.

Betere informatievoorziening voor vliegtuigpassagiers, het bieden van verzorging en een alternatieve vlucht wanneer passagier gestrand zijn, en het verbeteren van de procedure om een vergoeding te krijgen als je vlucht vertraagd is: dit zijn een aantal van de belangrijkste punten waarover vandaag gestemd werd. De insteek van de zitting was om de houding van het Parlement te toetsen ten opzichte van de plannen die eerder door de Europese Commissie en de Transportraad werden gemaakt. De uitslag bevestigt dat het Parlement de rechten van passagiers wil waarborgen.

Europees Parlement

Veranderingen voor passagiers

'Technische problemen' is de reden op basis waarvan luchtvaartmaatschappijen het vaakst compensatieverzoeken afwijzen. De nieuwe wetgeving zal op dit vlak strenger worden: het Europees Parlement wil dat een technisch probleem zelden meer kan worden aangemerkt als een buitengewone omstandigheid. Het opstellen van een lijst van buitengewone omstandigheden is hierbij van belang, zodat duidelijker wordt wat wel en niet mag worden aangemerkt als 'overmacht'.

Het Europees Parlement stelt verder voor om de ondergrens waarna je recht hebt op een vergoeding vast te houden op 3 uur vertraging. De Europese Commissie wilde dit eerder nog verhogen naar 5 uur.

Ook werd een probleem gesignaleerd met de handhavende inspecties. Komt een passagier er niet uit met de luchtvaartmaatschappij dan kan hij zich wenden tot een van de Europese handhavende inspecties, afhankelijk van waar de vertraging zich heeft voorgedaan. Inspecties doen hun werk echter vaak niet naar behoren. Als gevolg hiervan heeft de passagier geen objectieve instantie die hulp kan bieden, en moet hij vaak naar de rechter stappen om zijn gelijk te krijgen. Het Parlement wil hier verbetering in zien en geeft de inspecties meer middelen om de luchtvaartmaatschappijen op de vingers te tikken. Verder zullen de inspecties zelf strenger gecontroleerd worden en moet nauwer worden samengewerkt tussen de verschillende handhavende organen.

Verbetering voor vliegtuigpassagiers

“Rechten van luchtvaartpassagiers zijn van toepassing op vrijwel iedere EU-burger. Het is een David vs. Goliath-verhaal omdat slechts 2% van de reizigers na het indienen van een klacht tegen een luchtvaartmaatschappij wordt gecompenseerd. De tekst waar we vandaag over stemden is een redelijk evenwicht tussen de belangen van de maatschappijen en de passagiersrechten. Aan de ene kant verbeteren we de consumentenbescherming en aan de andere kant houden we rekening met de voor de sector noodzakelijke flexibiliteit”, zei rapporteur Georges Bach van het Europees Parlement.

Het Parlement had nog strenger kunnen zijn als het gaat om het uitbreiden van de rechten van vliegtuigpassagiers. Toch was de stemming van vandaag een belangrijke volgende stap in het versterken van passagiersrechten. Het belangrijkst is dat passagiers in de toekomst makkelijker de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben als het mis gaat. Tot op heden is dat zeer lastig en daar getuigt de eerdergenoemde 2% van.

Ingang nieuwe wetgeving

De stemming van vandaag ging over een wetsontwerp waarover in december 2013 ook al over werd gestemd. Zoals verwacht waren er geen verrassingen bij deze stemming: een meerderheid van 580 stemde voor, 41 stemde tegen en 48 parlementsleden brachten geen stem uit.

Het Europees Parlement zal nu in onderhandeling gaan over het wetsontwerp met de Raad. In juni zullen de verschillende partijen elkaar weer treffen in de transportraad met de intentie het eens te worden over een voorstel. Wanneer de nieuwe wetgeving gereed zal zijn en ingevoerd zal worden is nog niet bekend.

Geschreven door: Team Vlucht-vertraagd.nl