Iata logo

2012 veiligste vliegjaar ooit volgens IATA

vrijdag 1 maart 2013

Montreal – Afgelopen jaar stond de vliegveiligheid meerdere malen ter discussie. Door verschillende incidenten bij Ryanair en andere maatschappijen rees het vermoeden dat vliegmaatschappijen commerciële beslissingen maken die de vliegveiligheid ernstig in gevaar brengen. Toch hoef je niet bang zijn om te vliegen, zo blijkt uit cijfers van brancheorganisatie IATA, want 2012 was het veiligste luchtvaartjaar ooit.iata-logoIn de geschiedenis van de luchtvaart kwam het niet eerder voor dat er zo weinig ongelukken waren met vliegtuigen van westerse makelij. Slechts één op de vijf miljoen vluchten heeft een ongeluk. Het ongelukkenratio daalde in 2012 dan ook ten opzichte van het jaar daarvoor. Uiteraard waren er wel incidenten, maar het is dus uitzondering en geen regel dat er echt iets misgaat. Een aantal keren ging het ook mis bij luchtvaartmaatschappijen die niet bij de IATA zijn aangesloten en die dus niet in deze cijfers zijn meegenomen. Na de berichten over het brandstofbeleid van Ryanair, het in slaap vallen van piloten tijdens vluchten en andere incidenten heeft het imago dat vliegen veilig is een deuk opgelopen. Bij vertraging of annulering van vluchten blijken technische mankementen ook vaak de hoofdreden om een vlucht niet volgens het vliegschema uit te voeren en ook dit zou als verontrustend opgenomen kunnen worden. Echter, feit is dat afgelopen jaar dagelijks circa 100.000 vluchten veilig zijn uitgevoerd. Minder positief nieuws is er voor reizigers die in Afrika een vlucht nemen. In Afrika steeg het aantal ongelukken namelijk fors. Wereldwijd lag het ongelukkenratio op 0,20 terwijl dat in Afrika 12,44 is, ofwel ruim 60 keer zo veel.

Afgelopen jaar overleden 414 mensen als gevolg van een vliegtuigongeluk. Ongelukken gebeuren het vaakst bij het opstijgen of de landing en zelden gedurende de vlucht zelf. Geschreven door: Team Vlucht-vertraagd