Akkoord tussen KLM en pilotenvakbond

maandag 10 december 2012

Amsterdam - Na een akkoord met het cabine- en grondpersoneel is er nu ook een akkoord tussen KLM en de pilotenvakbond. Vakbond VNV die de piloten van de luchtvaartmaatschappij vertegenwoordigt is met KLM tot overeenstemming gekomen betreft de de nieuwe cao.Eerder gingen vakbonden die het grond- en cabinepersoneel van KLM vertegenwoordigen al akkoord met de versoberingen van de arbeidsvoorwaarden. Tot eind 2014 moest er een nullijn komen voor de salarissen en moest er structureel een vakantiedag worden ingeleverd.Pas als alle bonden het akkoord hebben getekend is het akkoord definitief. De versobering is nodig om gedwongen ontslagen te voorkomen. Via natuurlijk verloop zal KLM wel haar arbeidsplaatsen terugdringen.